UZ RU

+998 (73) 372-22-29
+998 (73) 372-22-30
info@kuvasaycement.uz

Махсулот

prodЎзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 28.03.2009й. №87 қарорига асосан корхонада ахоли эхтиёжини цемент махсулатлари билан таъмирлаш учун корхона қошида , савдо дўкони фаолият юритиб келяпти. Цементни нархи товар хомашё биржасининг ўртача нархи белгиланади. Нақд ва пластик карталарга сотилади.

Цементни тури Нархи
Сульфатга чидамли портланд цемент  ЦЕМ II/А-П 32,5H CC (навал) 550,714

* Нарх хафтанинг хар Сешанба куни янгиланади ва бир хафта давомида ўзгармайди.

Хар куни корхонада 3000 тона цемент ишлаб чиқарилади, 28.71% тўғридан тўғри шартномалар асосида Давлат дастурлари асосида курилаётган “Болалар Спортини Ривожлантириш Жамғармаси”ни бинолари, умумтаълим мактаблари, академик лицейлар, касб-таълим коллежлари, соғликни сақлаш биноларини, «Мурувват» ва «Саховат» уйларини биноларни қурилишига ва капитал таъмирлашга етказиб берилади.

 

Махсулот сертификатлари

Цемент ишлаб чиқариш технологик жараёнинг қискача йўриқномаси

Технологик схемада кўрсатилган асосий операцияларга асосланиб газсимон ёқилғи ишлатилган холда цемент ишлаб чиқариш жараёни қурик ва хўл усулда амалга оширилади.

Каръерларда хом ашёни қазиб олиш

Охактош, турпокли қўшимчалар (сланецглина, ракушечник) туффоалевролит асосидаги вулқонли конгломерат Лоғон, Қизил-Қия, Лоғон- Оқтош, Каринкурсайск, Таш-Булак, Чал-Таш ва Джил-жиган каръерларидан портлатиш ишлари қўлланилган холда очиқ ишланмалар йўли орқали олинади. Қазилган хом-ашё экскаваторлар ёрдамида машинларга юкланиб, майдалаш жараёни ишлари олиб бориш учун махсус хом ашё майдонларга ташилади.

Хом-ашёни майдалаш

Хом-ашё майдонидан хом-ашё қўшимчалари шековой майдалагичга юборилади, у ерда уларни майдалаш ишлари олиб борилади. Маълум хажмга майдаланган хом-ашё транспортёр ленталар орқали молотокли майдалагичга керакли хажмга келтириш учун иккинчи маротаба майдаланади. Шундан сўнг хом-ашё транспортёр ленталари орқали жамланган хом-ашё омборига юборилади.

Хом-ашёни омборда жойлашиши

Майдаланган хом-ашё (охакттош,тупроқли қўшимчалар(сланец, глина, ракушечник) туффоалевролит асосидаги вулқонли конгломерат) хом-ашё омборида алохида-алохида жойлаштирилади. Темир моддаси бор қўшимчалар корхонага машиналарда ёки темир йўл орқали олиб келиниб хом-ашё омборида алохида жойлаштирилади.

Хом-ашёни меъёрлаш

Хом-ашё омборида грейфер кранлар ёрдамида майдаланган хом-ашё қўшимчалари бункерларга жойлаштирилади ва реверсив транспортёрлар ёрдамида ДВНД-100 торози дозаторларига тушади, улар ёрдамида хом-ашёни хўл усул билан майдалаш тегирмонларига келиб тушади.

Хом-ашё шламини тайёрлаш

Хом-ашё цехида тегирмонларга хом-ашё аралашмаси қўшимчалари билан биргаликда, техник сув берилади хом-ашёни хўл усулда майдалаб хом-ашё шлами хосил қилинади.

Хом-ашё шламини сақлаш

Майдаланган хом-ашё шламини сақлаш ва аралаштириш учун насослар ёрдамида вертикал ховузларга юборилади. Шлам таркибидаги элементлар мидори (кимёвий таркиби), намлиги, титр, ёйилувчанлиги ва майдаланганлик миқдори ўрганилади.

Кондицион хом-ашё шламни корректировка қилиш ва сақлаш

Вертикал ховузда сақланаётган хом-ашё шламини технологик характеристикаси аниқлангандан сўнг, керакли таркибдаги хом-ашё шлами горизонтал ховузларга қуйилади.

Горизонтал ховузларда сақланаётган хом-ашё шлами қотиб қолмаслиги учун механик ва пневматик , яъни хаво билан аралаштириб турилади.

Кондицион хом-ашё шламни куйдириш

Горизонтал ховузлардан кондицион хом-ашё шлами питателлари орқали печканинг совуқ қисмига юборилади.

Хом-ашё шлами клинкер холига келтириш учун айланма печларда куйдирилади. Печдан ўтиш жараёнида хом-ашё шлами клинкер холига келиши учун берилган минерал ва кимиёвий таркиби асосида бир нечта қуритиш, декарбонлаш босқичларидан ўтади. Куйдирилгандан сўнг клинкер тез совутиш учун рекуператор музлатгичларига юборилади. Совутилган клинкер омборларга ўтказилади.

Чиқаётган газларни чангдан зарарсизлантириш

Айланма печларда хом-ашё шламини пишириш , печ газларини ва пиширилувчи материални қарши оқими принципи асосида олиб борилади. Намлик ва майда дисперсли ярим тайёр махсулот билан бойитилган печь орти газлари печлардан олиб чиқилиб печ ортидаги қурилмаларда (чанг камераси ва электрофильтр) зарарсизлантирилади. Чанг камераларида печь орти чангининг дағал дисперсли қисми ушлаб қолинади. Майда дисперсли чанглар эса электрофильтрлар ёрдамида ушлаб қолинади.

Печ орти чангини саралаш

Печ орти қурилмаларида ушлаб қолинган чанг тўпланиб технологик жараёнга қайта юборилади.

Печ орти чангини қайтарилиши

Фуллернасослар ёрдамида чанг форсункалари орқали печ орти чанглари технологик жараёнга печнинг иссиқ қисмидан кайта берилади.

Қўшимчаларни сақланиши

Актив минерал қўшимчалар ва гипсли тош корхонага транспорт воситалари ёрдамида ёки темир йўл орқали олиб келиниб махсус майдончада сақланади.

Қўшимчаларни майдалаш

Сақлаш майдонларидан актив минерал қўшимчалар ва гипсли тош майдалаш учун молотокли майдалагичга юкланади. Хар бир қўшимчаларни майдалаш алохида олиб борилади. Майдалангандан кейин майдаланган хом-ашё транспортерлар ёрдамида клинкер ва қўшимчалар бирлаштирилган омборга жойлаштирилади.

Клинкер ва қўшимчаларни жойлаштирилиши

Ковшли транспортер ёрдамида куйдирилган клинкер, клинкер ва қўшимчаларни сақлаш учун ва кейинчалик технологик жараёнларда фойдаланиш учун умумий омборга жойлаштирилади.

Актив минерал қўшимчалар ва гипсли тошлар хам майдалангандан кейин умумий омборга жойлаштирилади.

Қўшимчалар ва клинкерни меъёрлаштириш

Умумий омбордан клинкер, минерал қўшимчалар ва гипсли тош грейфер кранлари ёрдамида цемент ишлаб чиқариш тегирмонларининг бункерларига юкланади ва ДВНД-32 типли тарозили дозатор ёрдамида тегирмонларга берилади. Ишлаб чиқарилаётган цемент махсулотнинг турига қараб қўшимчалар тури ва қўшимчалар керакли микдорда қўшилади.

Клинкер ва қўшимчаларнинг майдаланиши

Клинкер ва минерал қўшимчаларнинг умумий майдаланиши узулксиз ишлаб турадиган цемент тегирмонларида амалга оширилади. Хосил бўлган цемент майдаланиш даражаси махсулот номенклатурасига норматив хужжатлар ёрдамида регламентлаштирилади. Церраносолар ёрдамида тайёр цемент махсулоти цемент сақлаш силосларига, яъни омборларига юборилади.

Цементни сақлаш

Ишлаб чиқарилган цемент махсулоти вертикал цемент силос омборларида сақланади ва у ерда талаб даражасида сақлашга шароит яратилаган (ифлосланиш ва намланишдан химоя қилинади).

Махсулот қайси турига , номенклатурасига қараб цемент алоҳида цемент омборларига жойлаштирилади ва сақланади.

Цементни юклаш

Вертикал цемент силосларининг пастки қисмида жойлаштирилган махсус юкловчи қурилмалар ёрдамида цемент харидорларга етқазиш учун махсус темир йўл вагонлари ёки автотраснспортларга юкланади.

История цемента

Цемент является одним из важнейших строительных материалов. Его применяют для изготовления бетонов, бетонных и железобетонных изделий, строительных растворов, асбестоцементных изделий. Производство цемента существует и совершенствуется более 180 лет. Нет страны в мире, которая не производила бы или не покупала бы портландцемент. Этот продукт выпускается в огромных объемах и остается важнейшим строительным материалом. Причины, определяющие повсеместное распространение цемента – дешевизна и неограниченные возможности применения.

Если обратиться к истории, то мы вспомним, что первым вяжущим материалом, которые использовали для строительства – была необожженная глина. Однако она не давала ожидаемого результата во влажных условиях. Около 3000-4000 лет до н.э. были найдены способы получения искусственных вяжущих путем обжига некоторых горных пород и тонкого измельчения продуктов этого обжига. Первым был строительный гипс (получаемый обжигом гипсового камня), а затем и известь (получаемая обжигом известняка). Есть сведения, что египтяне использовали смешанные известково-гипсовые растворы при строительстве пирамид. Однако гипс долгое время не терял своих позиций – вследствие меньшей энергоёмкости при производстве, в том же Египте топливо было чрезвычайно дефицитным.

Впервые широко известь стала применяться в Греции для облицовочных работ и в гидротехнических сооружениях. Но лишь в римский период началось массовое применение извести для кладочных растворов.

Римляне развили строительное искусство, оставив после себя знаменитые памятники древнего мира. Римляне так же составили первые рекомендации по изготовлению и применению известковых растворов. Для строительства Пантеона они подмешивали к извести определенные материалы – отложения вулканического пепла (пуццоланы), измельченный кирпич, трасс. Эти примеси позволяли придать извести гидравлические свойства.

В средние века было случайно обнаружено, что продукты обжига загрязнённых глиной известняков по водостойкости не уступают римским пуццолановым смесям и даже превосходят их. И началась череда экспериментов и поисков оптимального соотношения компонентов, для получения новых вяжущих, которые были бы устойчивы к воде.

В 1756 году англичанин Д. Смит обжигом известняка с глинистыми примесями получил водостойкое вяжущее, названное гидравлической известью. В 1796 году англичанином Д. Паркером был запатентован роман-цемент, способный твердеть как на воздухе, так и в воде. Только в начале ХIX века пришли к выводу, что, помимо точного соотношения компонентов сырьевой смеси, прежде всего необходима высокая температура обжига (порядка 1450 °С, 1700 K) для достижения прочного соединения извести с оксидами. Это три оксида, обусловливающие гидравличность – диоксид кремния (кварц), оксид алюминия (глинозем) и оксид железа.

В начале 20-х годов ХIХ в. Е.Челиев получил обжиговое вяжущее из смеси извести с глиной и опубликовал результаты своей работы в книге, изданной в Москве в 1825 г. В 1856 г. был пущен первый в России завод портландцемента.

Параллельно 1824 году Джозеф Aспдин, британский каменщик, получил патент на «Усовершенствованный способ производства искусственного камня», который он создал на собственной кухне. Изобретатель нагрел смесь хорошо подробленного известняка и глины в кухонной печи, после раздробил комок смеси в порошок и получил гидравлический цемент, который затвердел при добавлении воды. Aспдин назвал полученный продукт – портландцементом, потому что при производстве он использовал камни с карьера, который находился на острове Портланд. Однако только 30 лет спустя после этого открытия английские портландцементы получили распространение, а затем и преобладание. Толчок дала Лондонская всемирная выставка 1851 г., после которой на континенте весь портландцемент назывался английским.

Полученное Аспдином вяжущее не было портландцементом в современном смысле этого слова, а представляло собой разновидность роман цемента, полученного при несколько повышенной температуре обжига (900-1000 С), однако название «портландцемент» сохранилось и поныне. Гидравлическое вяжущее, описанное Е.Г. Челиевым, ближе по свойствам к современному портландцементу, а по качеству превосходило портландцемент Аспдина.

Технологии производства цемента постоянно совершенствовались и сегодня цемент это высокотехнологичный продукт высокого качества, широко используемый в строительстве.